Enriched Air – Nitrox

Specjalizacja która pozwala nurkować na mieszankach gazowych o zwiększonej zawartości tlenu. Nitrox wydłuża czas nurkowania bezdekompresyjnego w określonych przedziałach głębokości.

Cały Świat nurkuje na Nitrox’ie!

Cena: 550 PLN

Cena kursu zawiera:

  • Szkolenie teoretyczne
  • Książkę PADI- Enriched Air Nitrox
  • Certyfikację PADI – 150 zł