Enriched Air – Nitrox

Specjalizacja która pozwala nurkować na mieszankach gazowych o zwiększonej zawartości tlenu. Nitrox wydłuża czas nurkowania bezdekompresyjnego w określonych przedziałach głębokości.

Cały Świat nurkuje na Nitroxie!

Cena: 600 zł

Cena kursu zawiera:

  • Szkolenie teoretyczne
  • Książkę PADI- Enriched Air Nitrox
  • Certyfikację PADI – 200 PLN