Tec Rec Deep 50

Kurs Tec Rec Deep 50 jest kulminacją Twojego szkolenia w zakresie Tec Rec Deep.

Teraz możesz już zapomnieć o ograniczeniach nurkowania bezdekompresyjnego!

Na kursie Tec Rec Deep 50 DSAT nauczysz się:

  • Planowania nurkowań dekompresyjnych do głębokości 50 metrów
  • Wykorzystywać nitrox i/lub tlen do dekompresji
  • Wykorzystywać komputerowe programy dekompresyjne do samodzielnego planowania i realizowania głębokich nurkowań.

Cena: 1200 PLN

Wymagania:

  • Stopień Rescue Diver PADI lub równoważny,
  • Certyfikat Tec Rec Deep 45 lub równoważny,
  • Zalogowane minimum 100 nurkowań, z czego: 20 nitroxowych, 25 głębszych niż 18 m, co najmniej 20 głębszych niż 30 m.
  • Minimalny wiek 18 lat oraz aktualne badania lekarskie.