Tec Rec Deep 45

Kurs Tec Rec Deep 45 zaczyna się tam, gdzie, kończy się kurs Tec Rec Deep 40. To druga z trzech składowych pełnego kursu Tec Rec Deep DSAT. Na kursie Tec Rec Deep 45 DSAT nauczysz się:

 • Umiejętności potrzebnych do nurkowania na maksymalnie 45 metrów.
 • Jak zaplanować i wykonać nurkowania dekompresyjne używając jednego cylindra z EANx lub z tlenem do przyspieszenia lub zwiększenia konserwatyzmu dekompresji.
 • Przygotowywać i działać w przypadku przewidywalnych sytuacji awaryjnych.
 • Udoskonalać podstawowe umiejętności i procedury potrzebne Ci do głębszych nurkowań technicznych.

Na kursie Tec Rec Deep 45 nie ma ograniczeń czasu trwania dekompresji.

Cena: 1200 PLN

Wymagania:

 • Stopień Rescue Diver PADI
 • Stopień Tec Rec Deep 40 DSAT lub równoważny,
 • Zalogowane minimum 50 nurkowań, z czego: 12 nitroxowych głębszych niż 18 m, 6 głębszych niż 30 m,
 • Minimalny wiek 18 lat oraz aktualne badanie lekarskie.
 • Newsletter
 • Facebook
 • YouTube