Tec Rec Deep 45

Kurs Tec Rec Deep 45 zaczyna się tam, gdzie, kończy się kurs Tec Rec Deep 40. To druga z trzech składowych pełnego kursu Tec Rec Deep DSAT. Na kursie Tec Rec Deep 45 DSAT nauczysz się:

  • Umiejętności potrzebnych do nurkowania na maksymalnie 45 metrów.
  • Jak zaplanować i wykonać nurkowania dekompresyjne używając jednego cylindra z EANx lub z tlenem do przyspieszenia lub zwiększenia konserwatyzmu dekompresji.
  • Przygotowywać i działać w przypadku przewidywalnych sytuacji awaryjnych.
  • Udoskonalać podstawowe umiejętności i procedury potrzebne Ci do głębszych nurkowań technicznych.

Na kursie Tec Rec Deep 45 nie ma ograniczeń czasu trwania dekompresji.

Cena: 1200 PLN

Wymagania:

  • Stopień Rescue Diver PADI
  • Stopień Tec Rec Deep 40 DSAT lub równoważny,
  • Zalogowane minimum 50 nurkowań, z czego: 12 nitroxowych głębszych niż 18 m, 6 głębszych niż 30 m,
  • Minimalny wiek 18 lat oraz aktualne badanie lekarskie.