Rescue Diver, Junior Rescue Diver

Kurs Rescue nauczy Cię jak się zachować w przypadku sytuacji awaryjnej oraz jak zareagować na zaistniałą niebezpieczną sytuację pod wodą. Pod okiem instruktora przeprowadzisz kilka zainscenizowanych akcji ratunkowych zachowując, niezbędne procedury i umiejętnie stosując metody pierwszej pomocy. Nauczysz się przewidywać, oceniać i analizować zachowanie partnerów po to, by zapobiegać wypadkom nurkowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania:

 • Wiek – ukończone 15 lat (Rescue Junior Diver : 12 lat)
 • Ważne badania lekarskie + (oświadczenie medyczne PADI)
 • Sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
 • Dwa zdjęcia
 • Pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów (dla osób niepełnoletnich) na formularzu PADI
 • Ukończony kurs AOWD PADI lub równorzędny innych organizacji (JAOWD PADI dla Rescue Junior Diver)
 • Ukończony kurs EFR (Pierwszej Pomocy) PADI lub równorzędny kurs pierwszej pomocy

Cena: 700 PLN

Cena kursu zawiera:

 • Szkolenie praktyczne i teoretyczne

Cena kursu nie zawiera:

 • Licencji nurkowej PADI – 150 PLN
 • Ksiązki PADI – 150 PLN
 • Sprzętu nurkowego
 • Transportu do miejsca zajęć
 • Newsletter
 • Facebook
 • YouTube