Rescue Diver, Junior Rescue Diver

Kurs Rescue nauczy Cię jak się zachować w przypadku sytuacji awaryjnej oraz jak zareagować na zaistniałą niebezpieczną sytuację pod wodą. Pod okiem instruktora przeprowadzisz kilka zainscenizowanych akcji ratunkowych zachowując, niezbędne procedury i umiejętnie stosując metody pierwszej pomocy. Nauczysz się przewidywać, oceniać i analizować zachowanie partnerów po to, by zapobiegać wypadkom nurkowym.
               
Wymagania:
 • Wiek - ukończone 15 lat (Rescue Junior Diver : 12 lat)
 • Ważne badania lekarskie + (oświadczenie medyczne PADI)
 • Sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
 • Dwa zdjęcia
 • Pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów (dla osób niepełnoletnich) na formularzu PADI
 • Ukończony kurs AOWD PADI lub równorzędny innych organizacji (JAOWD PADI dla Rescue Junior Diver)
 • Ukończony kurs EFR (Pierwszej Pomocy) PADI lub równorzędny kurs pierwszej pomocy
Cena: 700 PLN Cena kursu zawiera:
 • Szkolenie praktyczne i teoretyczne
Cena kursu nie zawiera:
 • Licencji nurkowej PADI - 150 PLN
 • Ksiązki PADI - 150 PLN
 • Sprzętu nurkowego
 • Transportu do miejsca zajęć
 • Newsletter
 • Facebook
 • YouTube