Enriched Air – Nitrox

Specjalizacja która pozwala nurkować na mieszankach gazowych o zwiększonej zawartości tlenu. Nitrox wydłuża czas nurkowania bezdekompresyjnego w określonych przedziałach głębokości.

Cały Świat nurkuje na Nitrox’ie!

Cena: 350 PLN

Cena kursu zawiera:

  • Szkolenie teoretyczne
  • Książkę PADI- Enriched Air Nitrox

Cena kursu nie zawiera:

  • Licencji nurkowej PADI – 150 PLN
  • Newsletter
  • Facebook
  • YouTube