Enriched Air – Nitrox

Specjalizacja która pozwala nurkować na mieszankach gazowych o zwiększonej zawartości tlenu. Nitrox wydłuża czas nurkowania bezdekompresyjnego w określonych przedziałach głębokości.
Cały Świat nurkuje na Nitrox'ie!
Cena: 350 PLN Cena kursu zawiera:
  • Szkolenie teoretyczne
  • Książkę PADI- Enriched Air Nitrox
Cena kursu nie zawiera:
  • Licencji nurkowej PADI - 150 PLN
  • Newsletter
  • Facebook
  • YouTube