Kurs Intro to Cave

W trakcie szkolenia Intro to Cave, wpływamy do jaskini poza strefę światła widzialnego z powierzchni. Nurkowania odbywają się  w pełnej konfiguracji technicznej, Nurkujemy zgodnie z procedurami podziału gazów 1/3. W trakcie tego programu nie podejmujemy żadnych decyzji nawigacyjnych, pozostajemy na jednej linie, prowadzącej bezpośrednio do powierzchni.
Jest to Kurs nurkowania jaskiniowego w trakcie którego wykonamy różne scenariusze oraz symulowane sytuacje awaryjne, których opanowanie jest warunkiem rozpoczęcia nurkowań nawigacyjnych.

W trakcie czterech nurkowań szkoleniowych wykonamy następujący skład cwiczeń:

  • Reagowanie na sytuację OOA brak powietrza.
  • Symulacja utraty światła
  • Symulacja awarii zaworów.
  • Zaawansowane techniki pracy z kołowrotkiem i poręczówką.
  • Pływanie bez maski

  • Newsletter
  • Facebook
  • YouTube